LEKCJA 11 – CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO I ICH SYMPTOMY. ĆWICZENIA