Wszystkich Świętych w Niemczech

Wszystkich Świętych w Niemczech
1 – go listopada w Niemczech, podobnie jak w Polsce, obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. To katolickie święto ma na celu uczczenie pamięci wszystkich świętych, ale w polskiej tradycji kojarzy się głównie z odwiedzaniem grobów naszych bliskich.

Jak ten dzień obchodzony jest w Niemczech i na co warto się przygotować będąc tam w tym czasie w pracy jako opiekunka osób starszych?

Niemcy są krajem dużo bardziej różnorodnym pod względem wyznaniowym niż Polska. Katolicy stanowią tam około 30 % społeczeństwa i to oni determinują sposób, w jaki w Niemczech obchodzone jest Wszystkich Świętych. Co ciekawe, w poszczególnych landach dzień 1 listopada przebiega różnie i tylko w 5 z nich jest to dzień wolny od pracy, tj. w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Kraju Saary, Nadrenii Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii. Jednak nawet w tych landach nie spodziewajmy się tłumów na cmentarzach. Co prawda cześć Niemców odwiedza w tym dniu groby bliskich, ale nie jest to tak powszechna tradycja jak w Polsce.

Poznaj słownictwo niemieckie związane z Dniem Wszystkich Świętych i sprawdź swoją wiedze w krzyżówce.
 

das Allerheiligen – Wszystkich Świętych

das Allerseelen – Dzień Zaduszny

der Gedenktag – dzień pamięci der/die Heilige – święty/święta
das Hochfest – święto kościelne der Verstorbene – zmarły
das Gedenken – pamięć gedenken + Gen. – wspominać coś/kogoś
das Gedenken der Verstorbenen – wspominanie zmarłych der Gottesdienst – nabożeństwo

das Gebet – modlitwa

Gebet für Verstorbene – modlitwa za zmarłych

die Fürbitte – wstawiennictwo

in die Kirche gehen – iść do kościoła

kirchlich – kościelny

der Friedhof – cmentarz

zum Friedhof gehen – iść na cmentarz

der Grabstein – nagrobek

das Grab – grób

die Grabstätte – grób, mogiła

das Grablicht – znicz

ein Grablicht anzünden – zaplać znicz

ein Grablicht auf das Grab stellen – stawiać znicz na grobie

die Streichhölzer – zapałki

der Blumenkranz – wiązanka

die Chrysantheme – chryzantema

die Verwandte – krewni

beten – modlić się

die Ewigkeit – wieczność

bestatten – chować, grzebać (zmarłego)

für jds Seelenruhe beten – modlić się o spokój czyjejś duszy

Kreuzworträtsel – Krzyżówka 
 
  1. Tag nach dem Allerheiligen, an dem aller Verstorbenen gedacht
  2. Synonym für „Gespräch mit Gott”
  3. Ort, an dem alle Verstorbene bestattet werden
  4. Gebet für andere Person
  5. andere Bezeichnung für katholisches Fest
  6. eine Kerze, die auf ein Grab gestellt und entzündet wird
  7. Monat, in dem jedes Jahr die Katholiken Allerheiligen feiern
Related Posts