LEKCJA 13 – LEKARSTWA I ŚRODKI OPATRUNKOWE. ĆWICZENIA.