Jak rozmawiać z seniorem? Jak radzić sobie z perseweracją?

Jak rozmawiać z seniorem? Jak radzić sobie z perseweracją?
Poczucie osamotnienia towarzyszy wielu osobom starszym, zwłaszcza gdy w ich środowisku brakuje bliskich, z którymi mogliby spokojnie konwersować. Wielu seniorów boryka się z chorobami znacznie ograniczającymi lub zupełnie uniemożliwiającymi prowadzenie dialogu. O czym rozmawiać z osobą starszą i jakie są trudności w prowadzeniu konwersacji? W jaki sposób zaakceptować persewerację? Odpowiedzi na pytania dotyczące komunikacji z seniorami znajdziesz w tym artykule.

  Dzięki dialogowi oraz mowie ciała, w tym gestykulacji i mimice tworzymy schematy komunikacyjne. Osoby starsze, które mają trudności z wymową, niedosłyszą lub posiadają ograniczoną percepcję ruchową mogą borykać się z wyobcowaniem i poczuciem niezrozumienia. To ważne, aby w takim wypadku okazać cierpliwość i szacunek starszemu rozmówcy. Zadawanie wrażliwych pytań oraz przywoływanie historii, które budzą trudne wspomnienia nie są dobrymi sposobami na dialog.

 
Perseweracja – co to takiego?


  To pochodzące z łaciny słowo (perseveratio – obstawanie przy czymś) odnosi się do niezamierzonego, ciągłego powtarzania pewnych słów, zdań lub historii bez względu na to, jakie pytanie zostało zadane. W trakcie rozmów z seniorami, którzy świadomie lub nie, stosują persewerację, warto zachować cierpliwość. Dlatego opieką nad nimi powinny zajmować się empatyczne i opanowane osoby. Perseweracja może dotyczyć także powtarzanych wciąż ruchów, które są nieadekwatne do sytuacji.

 
4 zasady, którymi warto kierować się rozmawiając z seniorem


  Dolegliwości dotykające osoby starsze mogą znacznie utrudnić komunikację między opiekunem a seniorem. Poniżej przedstawiamy wskazówki, które ułatwią Ci prowadzenie rozmowy:
  1. Zapewnij ciszę i poczucie bezpieczeństwa.
  2. Okazuj zrozumienie.
  3. Nie pośpieszaj.
  4. Mów powoli i wyraźnie.

Stosując się do tych zasad możesz znacznie ułatwić komunikację osobom starszym. Dzięki temu łatwiej będzie Ci prowadzić rozmowę i pomagać seniorom w codziennych trudnościach. Poszukując dalszych informacji odwiedź nasz blog. Sprawdź także profil Facebookowy – znajdziesz tam oferty pracy lub profil Instagramowy– wskazówki dotyczące opieki nad osobami starszymi.
Related Posts